A A A K K K
для людей із порушенням зору
Ювілейна громада
Херсонська область, Херсонський район

Ювілейнівський заклад дошкільної освіти ясла-садок " Веселка "

Звіт директора Ювілейнівського закладу дошкільної освіти

ясла-садка «Веселка»

Ювілейної сільської ради

Пустової Людмили Іванівни

про свою діяльність перед трудовим колективом та громадськістю

за 2017-2018 навчальний рік

 Звітування керівника ДНЗ

 08 червня 2018 року відбулося звітування директора  закладу дошкільної освіти ясла-садка  «Веселка» Ювілейної сільської ради,  Пустової Людмили Іванівни,  перед педагогічним колективом та громадськістю. Метою звітування було: подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності директора.

Завдання звітування:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління закладу дошкільної освіти ясла-садка  «Веселка» Ювілейної сільської ради.

 2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

Порядок денний:

 1. Вибори голови та секретаря зборів.
 2. Вибір лічильної комісії
 3. Звіт директора Пустової Л.І..
 4. Обговорення звіту (виступи батьків, членів колективу та громадськості).
 5. Таємне голосування.

У своєму звіті керівник розкрила всі напрямки роботи, дала аналіз виконаної роботи, розповіла про досягнуті результати, а також про педагогічні та творчі здобутки. Наголосивши при цьому роль педагогічного колективу, системність та професіоналізм всього колективу.

В обговорені звіту взяли участь працівники дитячого садка та батьки вихованців, які в свою чергу високо оцінили роботу Ювілейнівського ЗДО ясла-садка «Веселка» та директора Пустову Л.І., зокрема.

Рішення загальних зборів

1. Прийняти до уваги звітну інформацію.

2. За підсумками голосування педагогічний колектив, батьківська громадськість визначає роботу директора ЗДО Пустової Людмили Іванівни на високому професійному рівні, та такою, що заслуговує на матеріальну винагороду.

 3. Продовжити спільну роботу адміністрації ДНЗ, батьківського комітету та громадськості по покращенню умов для всебічного розвитку дітей дошкільного віку та модернізації бази закладу.

 

Звіт директора Ювілейнівського закладу дошкільної освіти

ясла-садка «Веселка»

Ювілейної сільської ради

Пустової Людмили Іванівни

про свою діяльність перед трудовим колективом та громадськістю

за 2017-2018 навчальний рік

 

На виконання Національної доктрини розвитку освіти та наказу Міністерства освіти і науки України від 28.01.2005р. №55 “Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх, та професійно-технічних навчальних закладів», відповідно Положення про дошкільний навчальний заклад та Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю, проведено звітування директора Ювілейнівського ЗДО ясла-садка «Веселка» Пустової Людмили Іванівни на загальних зборах колективу та громадськості.

 

Загальні відомості про ЗДО

 

Головною метою  закладу дошкільної освіти  є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти : збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей; формування їх особистості , розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту ; виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

Безпосереднє керівництво дошкільним закладом здійснюю я, директор, згідно з Статутом ЗДО. Освітньо-виховний процес здійснюють 9 педагогів. Обслуговуючим персоналом  ясла-садок  укомплектовано повністю(15чол.).

      На сьогоднішній день в закладі функціонує  4 вікові групи: 1-раннього віку,       3 дошкільних, в яких виховується 69 дітей . Режим роботи садочка –  10.5 годин з пятиробочим тижнем.

Зараховування дітей дошкільного віку до ЗДО здійснюється на підставі електронної реєстрації, медичної довідки про стан здоров’я дитини, ксерокопії свідоцтва про народження дитини.

Навчальний рік у  закладі починається з 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня по 31 серпня (оздоровчий період)  проводиться оздоровлення дітей.

Ювілейнівський ЗДО здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

План роботи схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується і погоджується з відділом освіти Олешківської районної державної адміністрації.

    Ювілейнівський   заклад  дошкільної освіти працює за програмою   виховання і навчання дітей від 2 до 7 років «Дитина» та Базового компоненту дошкільної освіти. Додатково впроваджується такі програми:

-       «Скарбниця моралі», програма з морального виховання дітей   дошкільного віку (авт. – Лохвицька Л.В.);

 • «Про себе треба знати, про себе треба дбати», програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років  (авт. – Лохвицька Л. В.);
 •  «Україна – моя Батьківщина»,  програма національно – патріотичного  вихо-вання дітей дошкільного віку (автори Кичата І., Каплуновська О., Палець Ю.);
 • «Грайлик»,  програма  з  організації  театралізованої  діяльності  в  ДНЗ (автори  Березіна О.М.,  Гніровська О.З.,  Линник Т.А.).

 

Організація навчально-виховного процесу здійснюється в україномовному режимі згідно з Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про мови», «Про охорону дитинства»; Національної доктрини розвитку освіти, Конвенції «Про права дитини»; Положення «Про дошкільний навчальний заклад»; Базового компоненту дошкільної освіти в Україні (нова редакція), Положення «Про батьківські комітети (раду) дошкільного навчального закладу» наказ МОН молоді та спорту №398 від 26.04.11 р., «Положення про методичний кабінет».

Головною метою  закладу дошкільної освіти є забезпечення дошкільної освіти дітей, створення умов для їх психофізичного, розумового, естетичного розвитку. Розподіл навчального навантаження побудований з урахуванням максимально допустимого навантаження на дітей упродовж тижня. При цьому, освітній процес базується на поєднанні різних видів занять: індивідуальних та групових при умові, що тривалість занять не повинна перевищувати 15-20 хвилин (відповідно віку дітей), групових -15-30 хвилин, що дає можливість додержуватися регламенту навчального часу в день на одну дитину.

Створено умови та вжиті заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес.

Планування роботи в  закладі здійснюся відповідно до Інструктивно – методичного листа Міністерства освіти і науки України «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах» . Саме річним планом регламентувалася організація методичної роботи закладу дошкільної освіти, заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій  у навчальний процес, згідно з концептуальними засадами Базового компоненту дошкільної освіти (нової редакції). Для забезпечення системного підходу до реалізації завдань дошкільної освіти в ЗДО функціонує методичний кабінет, який є науково – методичним осередком для педагогів та батьків. Протягом року кабінет поповнився наочно – дидактичними посібниками, навчально – методичною літературою. Педагогам  надана можливість впроваджувати різні форми підвищення фахового майстерності: самоосвіта, взаємовідвідування методичних заходів, колективні перегляди, використання кращого досвіду вихователів інших ЗДО, проходження курсів підвищення кваліфікації при ХАНО.

 

Матеріально-технічна база

   Матеріальна база дитячого садка постійно оновлюється за рахунок місцевого бюджету та завдяки активній діяльності батьківського комітету та спонсорів. На сьогоднішній день дошкільний заклад оснащено сучасною комп’ютерною технікою, 1- комп’ютер, 1- ноутбук. 1- мультимедійний проектор та 2 екрани, що дає змогу якісно та на сучасному рівні організувати освітній процес. По всіх приміщеннях зроблено якісний поточний ремонт, за рахунок місцевого бюджету – 10 тис.грн. та батьківських коштів– 3 тис.грн..  У вересні 2018 року за рахунок місцевого бюджету придбано горки та карусель на суму – 45тис.грн.,  зроблена огорожа  ігрових майданчиків на суму 8 тис. грн.,  частково замінено посуд на харчо блоці За рахунок спонсорських коштів . а саме СФГ «Ветров» придбано двомісні столи в старшу групу на суму 9 тис. грн.., за батьківські кошти – кухня ігрова – 1500 грн.. Відповідно  до естетичних та педагогічних вимог оформлено групові  приміщеня , кабінети та  зали .

Методична робота з педагогічними кадрами  спрямована на підвищення їх професійного рівня. Педагоги широко використовують проектні технології та постійно підвищують свій професійний рівень на курсах підвищення кваліфікації, семінарах,  тощо. Усе це  дає змогу урізноманітнювати освітній процес у закладі, зробити його цікавим для дітей, педагогів та батьків, які є повноправними учасниками освітнього процесу.

   У 2008 році  садочок ввійшов до складу Асоціації дошкільних навчальних закладів з екологічного напрямку роботи. В 2009 році Ювілейнівський ДНЗ визнано опорним(керівник Пустова Л.І.).  Протягом навчального року  на базі нашого садочка  було проводено 2  засідання асоціації з екологічного виховання та обласний  семінар.

 Також наш заклад представляв матеріали екологічного мюзикла «Мандрівка Еколіно-захисника довкілля» на всеукраїнському конкурсі, «калейдоскоп педагогічних ідей з екологічного виховання» .

    Велика увага приділяється питанню щодо охоплення дітей 5-ти річного віку. Відповідно до листа міністерства від 07.05.2007 № 1/9-263 «Про організацію обліку дітей дошкільного віку» в закладі  створена робоча група, яка проводить облік дітей дошкільного віку. Вихователі закладу проводять роз’яснювальну роботу з батьками дітей, які не відвідують дошкільний заклад: індивідуальні бесіди, консультації, Дні відкритих дверей. Результатом цієї роботи є такі показники: четвертий рік 100% охоплення дітей п’ятирічного віку, 87% дітей віком від 1 до 5 років.

    Медичне обслуговування в дошкільному закладі передбачає надання дітям допомоги у збереженні здоров’я  та профілактиці захворювань. Медичний кабінет оснащений необхідними лікарськими засобами для надання невідкладної медичної допомоги, постійно виділяються кошти на засоби дератизації .   

При складанні річного плану роботи плануються заходи щодо організації роботи з охорони праці, збереження життя, здоров|я дітей і працівників, попередження дитячого та дорослого травматизму.

Забезпечено проведення первинного,повторного, періодичного та інших видів інструктажів з техніки безпеки. Працівники які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з охорони праці до роботи не допускаються. Травматичних та нещасних випадків за період роботи дошкільного закладу не було .

Організовано проводяться при прийомі на роботу і періодичні медичні огляди працівників.

Робота педагогічного колективу та всіх робітників ЗДО  щодо профілактики дитячого травматизму будується на Базовому компоненті дошкільної освіти який спрямовує роботу педагогів на формування у дошкільників певної життєвої позиції, елементарної життєвої компетентності. Тільки систематична робота з дітьми щодо безпеки життєдіяльності може виробити в дитячій свідомості стереотипи безпеки в життєвому середовищі. Тому робота нашого  закладу з профілактики дитячого травматизму має такі завдання:

- поліпшення якості навчально – виховної роботи з дітьми щодо питань особистої безпеки та захисту життя;

- удосконалення теоретичних знань та практичних навичок вихователів щодо формування у дошкільників ціннісного ставлення до власного здоров'я та життя;

- пропагування здорового способу життя серед дітей та батьків.

Протипожежна безпека у дошкільному навчальному закладі посідає важливе місце в організації всієї роботи з охорони праці. Розроблено плани евакуації дітей на випадок пожежі, маються 8 вогнегасників, призначено відповідальних осіб, які обов’язково проходять навчання. Проводяться евакуаційні заходи на випадок виникнення пожеж.

Щороку у ЗДО вихователі проводять «Тижні  безпеки» , а останній день тижня, День ЦО  під час якого проводяться тренувальні вправи на випадок пожежі та надзвичайних ситуацій.

Забезпечення фізичного виховання, медичного обслуговування та організації харчування вихованців

На виконання вимог з фізичного виховання дітей дошкільного віку, робота велася в декількох напрямах відповідно до Законів України «Про дошкільну освіту», «Про фізичну культуру і спорт».

Велику увагу протягом навчального року колектив  закладу дошкільної освіти приділив формуванню здоров’язберігаючої компетентності дітей.

Ефективність оздоровчих заходів визначалася поєднанням комплексної інтенсивної оздоровчо-профілактичної роботи з корекційно-педагогічними заходами в умовах звичайного режиму життя дошкільників.

Серед багатьох чинників, що забезпечує необхідний рівень фізичного та психічного розвитку дитини, є раціональний режим, тому режим дня для дітей різного віку у нашому закладі підібраний згідно до віку дитини.

Щоквартально завідувачем проводився аналіз стану захворюваності і здоров’я дітей. Педагогами враховувалися ці показники під час проведення занять з фізичної культури, організації рухового режиму продовж дня, загартовуючих заходів, рухливих ігор тощо. У кожній віковій групі, за результатами обстеження дітей спеціалістами та антропометричними вимірюваннями, наявний листок здоров’я вихованців, згідно з яким проводилось маркування меблів, здійснювався індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи.

Особлива увага приділялась дітям раннього віку в період адаптації . Харчування в ДНЗ

Організація харчування дітей в ДНЗ здійснюється відповідно до постанови КМУ «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» від 22.11.2005 р. № 1591, «Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах», затвердженого наказом МОН України від 01.06.2005 р. № 242/329, Інструкції з організації харчування в ДНЗ, затвердженої спільним наказом МОН України та Міністерства освіти здоров’я України від 17.04.2006 р. № 298/227 (Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 202/165 ( 0440-13 ) від 26.02.2013).

В дошкільному закладі створювались сприятливі умови для організації доцільного та якісного харчування.

З боку завідувача протягом року здійснювався систематичний контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних умов організації харчування. Відповідно до графіка проводились планові та оперативні перевірки щодо організації харчування, виходу страв та якістю приготування їжі. Готуючи страви, кухар суворо дотримувався технології приготування їжі, нормативного об’єму страв. Продукти харчування та продовольча сировина надходили від постачальників із супровідними документами. З боку вихователів здійснювався постійний контроль за культурою харчування вихованців. Режим харчування здійснювався відповідно до режиму кожної групи.

    З 1 січня 2018 року  рішенням сесії Ювілейної сільської ради було підвищено вартість харчування до 25 грн. – садові групи і до 19 грн. – ясельна, що дало змогу значно підвищити виконання норм харчування  в травні – 92% замість -83%. Для того щоб батьки дітей не відчули значне підвищення в оплаті. Було вирішено змінити відсотки батьківської плати . замість 70 батьки платять 60 . а 40 оплачує сільська рада. Також у нашому садочку організоване харчування для дітей пільгових категорій . Діти з малозабезпечених родин харчуються безкоштовно , а з багатодітних оплачують 50 відсотків.

Аналізуючи роботу з розвитку нашого закладу, створення сприятливих умов для дітей, оцінюючи результати досягнень  закладу дошкільної освіти, можна зробити такий висновок: у нашому дошкільному навчальному закладі сформовано цілісний освітній простір, в якому дітям надають якісні освітні послуги, піклуються про здоров’я кожної дитини, залучають позабюджетні асигнування для розвитку дошкільного закладу. Санітарно – гігієнічні норми у дитячому садку дотримуються, На постійному контролі перебуває питання раціонального харчування.

Щотижня я веду прийом громадян з особистих питань та з питань діяльності навчального закладу, розглядаю пропозиції, зауваження, прохання викладені батьками, батьківським комітетом тощо.

Сьогодні хочеться подякувати усім: працівникам ЗДО, батькам, Ювілейній сільській раді та спонсорам за  допомогу , бо тільки завдяки нашій тісній співпраці, відповідальному ставленню до проблем , ми змогли  створити для дітей комфортні умови перебування в нашому садочку.

 

                                                                                                                                                Начальнику управління освіти,

                                                                                                                                                культури, сім’ї, молоді та спорту

                                                                                                                                                О.Г.Зарівному

                                                                                                                                                Директора Ювілейнівського ЗДО

                                                                                                                                                Пустової Л.І.

 Організація  освітньої  діяльності  в  Ювілейнівському закладі дошкільної освіти ясла- садку «Веселка», здійснюється  відповідно  до  нормативних  актів  у  сфері  освіти,  а  саме:

 • Закону  «Про  освіту» від 05.09.2017 №2145-VІІІ; 
 • Закону «Про  дошкільну  освіту» від 11.07. 2001 № 2628-III зі змінами;
 •  Указу  Президента  України  «Про  стратегію  національно – патріотичного  виховання  дітей  та  молоді  на  2016 – 2020  роки» від  13.10. 2015  року  № 580/2015;
 •  Базового  компонента  дошкільної  освіти  (наказ МОН молоді та спорту від 22.05. 2012р. № 615); 
 • Концепції  національно – патріотичного  виховання  дітей  та  молоді  (Наказ МОН № 641 від 16.06.15 року);
 •  Положення  про  дошкільний  навчальний  заклад від 12.03. 2003р.

№ 305;  Санітарного  регламенту  для  дошкільних  навчальних  закладів (наказ  МОЗ  від  24.03. 2016 р. № 234);

 • Гранично  допустимого  навантаження  на  дитину  у  ДНЗ (наказ МОН від 20.04.2015р. №446);  інших  нормативно – правових  актів.

      Зміст  освітньої  діяльності  дошкільного закладу  визначається  Базовим  компонентом  дошкільної  освіти.  Освіта  дітей  у  межах  Базового  компо-нента  дошкільної  освіти  здійснюється  за  комплексною  освітньою  програ-мою  для  дітей  від  2  до  7  років  «Дитина»  та  парціальними  програмами: 

Парціальні програми:

«Скарбниця моралі», програма з морального виховання дітей дошкільного віку (авт. – Лохвицька Л.В.);     

«Про себе треба знати, про себе треба дбати», програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років  (авт. – Лохвицька Л. В.);

 •  «Україна – моя Батьківщина»,  програма національно – патріотичного  вихо-вання дітей дошкільного віку (автори Кичата І., Каплуновська О., Палець Ю.);
 • «Грайлик»,  програма  з  організації  театралізованої  діяльності  в  ДНЗ (автори  Березіна О.М.,  Гніровська О.З.,  Линник Т.А.).

        У своїй діяльності педагогічний колектив   використовує інноваційні технології: 

1. Розвивальний  курс  «Логіки  світу»,  спрямований на розвиток  мислення дітей.  автор І. Стеценко.

2. Використання  прийомів  ейдетики  для розвитку мислення,  мовлення, пам'яті у дітей.  Автор О. Пащенко.

3. Асоціативні  картки  в  організації  навчально – пізнавальної  діяльності. Автор  І. Кіндрат.

4. Розвивальне  навчання  в  ДНЗ.  Автор  Л. Зайцева.

5. Теорія розв'язання винахідницьких завдань  (ТРВЗ).  Автор  Г. Альтшуллер.
6. Використання схем-моделей (піктограм) для навчання дітей описовим розповідям.  Автор –  Т. Ткаченко.

 У  дошкільному  закладі  діють  гуртки  відповідно  до  здібностей  та інтересів  дітей:

 

 

 

Назва  гуртка

 

 

 

Мета

 

Програма

 

 

1

 

 

Казкарик

 

Удосконалення всебічного розвитку творчих здібностей дітей засобами театрального мистецтва,

 

 • . «Грайлик»,  програма  з  організації  театралізованої  діяльності  в  ДНЗ (автори  Березіна О.М.,  Гніровська О.З.,  Линник Т.А.).

 

 

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь