Ювілейна громада
Херсонська область, Херсонський район

Подо-Калинівський заклад дошкільної освіти ясла-садок " Калинка "

З В І Т

Директора Подо-Калинівського закладу дошкільної освіти

 ясла-садок «Калинка» Ювілейної сільської ради

Лимаренко Людмили Арсентіївни за 2017/2018 навчальний рік перед колективом та батьками на загальних зборах

 

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005р. № 178, зміст звіту зроблений на підставі “Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно - технічних навчальних закладів перед колективом та громадськістю".

МЕТА:

Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління освітнім закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності директораа.

Завдання звітування:

1.Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління освітнім закладом.

Порядок денний:

1.Вибори голови та секретаря зборів.

2.Вибір лічильної комісії.

3.Звіт директора.

4.Обговорення звіту (виступи батьків, членів колективу та громадськості).

5.Таємне голосування.

І.ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Керівництво роботою закладу дошкільної освіти здійснюється відповідно до Статуту та річного плану роботи.

Я, як директор, забезпечую:

-реалізацію державної політики в галузі освіти через педагогічні ради, загальні збори членів трудового колективу та батьківського комітету;

-дію від імені закладу, представляю його в усіх державних органах, на підприємствах, в установах та громадських організаціях;

-у межах своєї компетенції видаю накази, обов’язкові для виконання працівниками закладу;

-приймаю на роботу технічний персонал та звільняю з посади закладу при потребі.

Наш девіз: «Все що зроблене з любов’ю – приречене на успіх»

Наше кредо: « Дитина замовляє розвиток»

 

Заклад дошкільної освіти ясла-садок  розпочав функціонування у 1986 році. Групові приміщення  забезпечені необхідними меблями та ігровим обладнанням. Розвивальне середовище дитячого садка організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям.

Для занять дітей створені всі умови, а саме, обладнані спеціальні приміщення:

-музична,

- медичний кабінет;

-прогулянкові майданчики для кожної вікової групи з побудованими та реконструйованими павільонами.

- ігрові майданчики.

ІІ. СКЛАД ВИХОВАНЦІВ

На 30.05.2018 року  в ЗДО функціонує 3груп: 1 група раннього віку, 2 групи дошкільного віку. Заклад  відвідує 60 дітей.

Заклад працює за 5-денним режимом роботи з 7.00 до 17.30, з  10,5  годинним перебуванням дітей.

ІІІ. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Педагогічний процес у ЗДО забезпечують спеціалісти: директор ( має звання вихователь-методист), 5 вихователів, 1 музичний керівник

Освітній рівень педагогів:

1 –вихователь- методист, освіта вища, мол. бакалавр

1 –старший вихователь, освіта вища, мол. бакалавр

1.-вихователь, освіта вища, магістр

4 – освіта вища, мол. бакалавр

1- студент ХДПУ, отримує 2 вищу освіту

Стаж роботи педагогічних працівників:

До 3 років –1

від 5 – до 10 років –2

від 10 до 20 –2

від 20 до 30 – 2

більше – 30 –0

Слід відмітити, що адміністрація створює оптимальні умови для постійного  професійного зростання. В цьому році підвищив свою  кваліфікаційну категорію - 1педагог. Вихователь Михайленко М.В. отримала за результатами атестації звання «старший вихователь»

Адміністрація закладу створює працівникам всі умови для плідної роботи. В цілому робота колективу ЗДО відмічається стабільністю та позитивною результативністю.

ІV. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ У 2017/2018 н.р.

Виходячи із аналізу позитивних та проблемних моментів при розв’язанні завдань поточного навчального року, враховуючи недоліки та досягнення, колективом ЗДО було визначено наступні цільові пріоритети  на 2017/2018 навчальний рік:

1.Взаємодія дитячого садка й соціального середовища, як провідна умова соціалізації дитини..

2.Активізація пізнавальної діяльності дошкільників в процесі ознайомлення з природою та підвищення рівня екологічної культури дошкільнят.

3.Національно-патріотичне виховання дошкільників..

V. ЯКІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

ЗДО здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

-Конституції України

- Закон «Про освіту» зі змінами

-Закону України “Про дошкільну освіту”

-Базового компоненту дошкільної освіти

-Закону України “Про охорону праці”

-Закону України “Про цивільну оборону”

-Закону України “Про дорожній рух”

-Закону України “Про відпустки”

-Кодексу “Про працю”

-Програми “Фізичне виховання – здоров’я нації”

-Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Дитина»

А також, відповідно власного Статуту, та річного плану роботи дошкільного закладу.

Для ефективного вирішення проблем навчання та виховання дітей, педагоги перебувають у постійному творчому пошуку, експериментують та впроваджують сучасні перспективні програми та методики. Освітній процес організовується на основі Базового компоненту освіти України, програми «Дитина», яка спрямована на цілісний, збалансований розвиток дитини .

Головною метою роботи колективу дошкільного закладу є виховання дитини, здатної продовжувати навчання впродовж усього життя, досягати успіху, правильно будувати своє життя.

Велика увага у роботі закладу приділялося  наступності дошкільної  та початкової освіти. Підвищуючи рівень мотиваційної готовності дітей до навчання в школі, вихователі знайомили дітей старшої групи з правилами поведінки учнів, читали літературні твори про школу, проводили бесіди про школу, ходили на екскурсії до школи. Вже стало традицією бути присутніми на уроці в 1 класі на «День Наума» . Запрошуємо першого вчителя майбутніх першокласників на заняття в старшу групу. Старшокласники зі школи допомагають у благоустрої території закладу  (прибирання опалого листя, насаджування квітів),також приходять до нас з виставами на казковий лад. За що ми їм дуже вдячні.

Випускники нашого дитячого садка мають необхідну як загальну (фізичну, інтелектуальну, особистісно-вольову), так і спеціальну готовність (включаючи засвоєння предметних знань, умінь, навичок), підготовку до навчання в школі. Вихователями закладу Салецькою О.І. та Харченко І.В... проведенно тестуваня дітей на рівень готовності навчання в школі..

Колектив працює над створенням позитивного іміджу нашого дошкільного закладу, ми залучилися підтримкою батьків, спонсорів, громадою села.

Мріємо про можливість спілкуватися з батьками, використовуючи Інтернет, що дуже зручно у наш час. Щоб  сайт, в першу чергу, був адресований тим, хто зацікавлений у гармонійному і всебічному розвитку своєї дитини.

Сайт потрібен для того, щоб:

-дізнатися  останні новини ЗДО та його досягнення;

-знайти інформацію про дитячий садок та його колектив;

-ознайомитися із життям дітей у групах;

-прочитати поради фахівців: вихователя-методиста, вихователів, психолога, інструктора з фізкультури, музичного керівника та медичної сестри;переглянути фотоматеріали.

 

VI. РОБОТА МЕДИЧНОГО ПЕРСОНАЛУ

На достатньому рівні ведеться медичне обслуговування, яке здійснюють сестра медична старша Матушевська Я.Ю., в співпраці з ФАПу села Подо-Калинівка. під контролем директора ясла-садка. Головним завданням є дотримання санітарно-гігієнічного режиму в приміщенні і на території, проведення оздоровчо - профілактичної роботи кожного дня та організації харчування.

Планомірно проводяться антропометричні виміри дітей : групи раннього віку - 1 раз у місяць, садові групи - 1 раз у квартал. Проводиться огляд дітей на педикульоз один раз на 10 днів.

Згідно наказу МОЗ України від 30.01.01р. «Про порядок профілактичних щеплень в Україні» відповідно до віку дітей в ЗДО проводяться профілактичні щеплення. Контроль за своєчасним проведенням щеплень ведеться також медичними працівниками.

Хочу звернути увагу на те, що вихователі працюють у тісному контакті із медичним персоналом закладу по оздоровчо-профілактичній роботі, проведено ряд переглядів різних форм роботи з фізвиховання, а саме: ранкова гімнастика, гімнастика пробудження, , організація фізичних занять на  свіжому повітрі.

Постійно проводиться моніторинг захворюваності дітей ЗДО. Під особливим контролем температурний режим приміщень.

Аналіз захворювання проводиться на основі даних річного статистичного звіту, який складається на основі медичної документації, яка ведеться щоденно. На кожну дитину в групі ведеться лист здоров’я.

Систематично, в плановому порядку, та за епідеміологічними показниками санітарний стан ЗДО контролюється Держпродспоживслужбою та Санепідемстанцією

Дані про результати медичного обслуговування дітей в ЗДО фіксуються і зберігаються у порядку, встановленому МОЗ України.

Під контролем адміністрації залишається і медичне обслуговування педагогічних працівників і обслуговуючого персоналу. Двічі на рік працівники проходять поглиблений медичний огляд, проведено обстеження в баклабораторії, флюрографію.

 VII. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ У ЗДО

Найважливішою умовою правильної організації харчування дітей є суворе дотримання санітарно-гігієнічних вимог до харчоблоку та процесу приготування і зберігання їжі. З метою профілактики кишкових захворювань працівники суворо дотримуються встановлених вимог до технологічної обробки продуктів, правил особистої гігієни. Результатом є відсутність зафіксованих випадків отруєнь і кишкових захворювань дітей та відсутність зауважень з боку держсанепідемслужби.

Аналіз харчування дітей за  2017/18р. показав, що харчування здійснювалось наближено до норм у середньому на 82 – 84 %,збільшено на 2-3% ніж у минулому році. У 2017 році вартість харчування була: ясельна – 16 гр. Садова – 20 гр. З 2018 року: ясельна – 19 гривень, садова -25 гривень, на літній оздоровчий період збільшено  вртість харчування на 10%:  ясельна -20,90гр., садова – 27,50гр., 40% батьки, 60% оплачує сільська рада.

Робота з організації харчування дітей ЗДО здійснюється згідно з Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», N 202/165, 26.02.2013, Наказу  Про затвердження Змін до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України.

Усі продукти харчування, що надходять до ЗДО  відповідають вимогам державних стандартів, супроводжуються накладними, сертифікатами якості, висновками санітарно-епідеміологічної експертизи. Закупівлю овочів та оформлення необхідної документації здійснює   споживчий кооператив «Заготконтора», керівник Ільїн О.М., та МПП «РИТМ» керівник Ганецький Л.В., ПАТ «Херсонський хлібокомбінат» Цех №3, керівник Дуров С.Б.

Одним із важливих моментів контролю за якістю харчування дітей в ЗДО є виконання затвердженого набору продуктів, що реєструється медсестрою в «Журналі обліку виконання натуральних норм харчування». На основі даних цього журналу кожні 10 днів проводиться аналіз, а в разі потреби - корекція харчування.

Якість ведення документації на харчоблоці та в коморі обумовлена відсутністю зауважень контролюючих органів.

Старша медична сестра веде документацію щодо харчування дітей, разом з директорем та кухарем складає перспективне меню, меню-розкладку, здійснює контроль за харчуванням дітей, проводить санітарно-просвітницьку роботу серед батьків, контролює дотримання технології приготування їжі, вихід і якість готових страв, санітарний стан харчоблоку, дотримання правил особистої гігієни персоналом, відмічає в журналі здоров’я працівників харчоблоку своєчасність проходження медоглядів.

Робота з організації харчування дошкільників в ЗДО ведеться на достатньому рівні.

. Постійний контроль за правильною організацією харчування здійснюється директором ЗДО. Періодичність контролю – 1 раз на тиждень.

В ЗДО організований контроль за якістю продуктів харчування, що надходять. Прийом продуктів від постачальників, аналіз стану проводиться в присутності старшої медичної сестри.

Усі продукти харчування, що надходять до ЗДО відповідають вимогам державних стандартів, супроводжуються накладними, сертифікатами якості, висновками санітарно-епідеміологічної експертизи.

Подальші напрямки роботи з організації харчування:

Постійна інформація батьків про стан харчування дітей в ЗДО.

Консультації для батьків щодо раціонального харчування дітей

Співпраця з сільською радою з питання покращення харчування дітей.

 У закладі харчуються діти пільгових категорій:

-діти військовослужбовців АТО- 5; звільнено від сплати за харчування на 100%

- малозабезпечені- 5,  звільнено від сплати на100%

- багатодітні- 7; звільнено від сплити на 50%

VIII. Організація роботи з сім’ями вихованців

Взаємодія з сім’ями вихованців на протязі року є одним з пріоритетних напрямків діяльності закладу. Вона орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні потреби батьків, сприяють формуванню активної батьківської позиції, участі батьків у управлінні закладом. Дошкільний заклад підтримує бажання батьків поповнювати знання, необхідні для виховання та оздоровлення дітей. Педагогічний колектив організовував для цього різні активні форм співпраці:

Батьківські збори,

Індивідуальні консультації різних спеціалістів,(медсестра, директор, секретар (староста), бухгалтер, сільський голова.)

Участь у свякових заходах.

Відкритті заняття.

Дні відкритих дверей.

У роботі з батьками практикувалося вступне анкетування, попередні візити батьків, що написали заяви в ЗДО; створення соціального портрета сім’ї новоприбулих дітей.На батьківських зборах батьки зможуть отримати відповіді на важливі для них запитання та ознайомитися з особливостями роботи закладу, організації перебування дітей в ЗДО.

У кожній групі з початком освітнього року було переоформлено батьківські куточки у яких постійно змінювався інформаційний матеріал. Спільно з батьками практикувалися дні відкритих дверей, батьки постійно мали змогу тримати на контролі харчування дітей, відкрито висловлювати пропозиції щодо меню. У цьому році батьки активно відвідували усі свята, причому їхні пропозиції та побажання щодо сценарію обов’язково враховувались. Приємно відмітити активність батьків дітей старшої групи, які доклали максимум зусиль, щоб випускне свято їхніх дітей пройшло на найвищому рівні. Передбачається участь батьків у ремонті приміщення, і, зважаючи на досвід минулих років, сподіваємось також на їх активну участь.

 IX. Управлінська діяльність директора ЗДО

Безпосереднє керівництво ЗДО здійснює управління освіти Олешківська районна державна адміністрація Упрвління освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, відділ освіти.. До складу органів самоуправління ЗДО входять:

Рада ЗДО,

Батьківські комітети груп

Профспілковий комітет

Педагогічна рада

Загальні збори батьків та членів трудового колективу

X. Система роботи щодо соціального захисту дитини

ЗДО ясла-садок є державним закладом, у якому суворо дотримуються вимоги, щодо забезпечення прав дитини, які закріплені у основних державних документах:

-Конституція України;

-Конвенції ООН про права дитини;

-Законом України «Про охорону дитинства»;

XI. Організація роботи щодо охоплення навчанням дітей 5-річного віку та обліку дітей у мікрорайоні.

Розуміючи важливість даної роботи,директор безпосередньо керує нею. За наслідками обліку дітей у закладі спланована та реалізується робота з батьками у напрямку підвищення їх педагогічних знань, озброєння методами навчання та виховання дітей у сім’ї.

Робота з дітьми, що не охоплені дошкільною освітою носить систематичний характер..                

Загальна кількість дітей дошкільного віку від 0 до 6 років -   120 дитини.

З них: від 0 до 1року – 9

                 1 до 2років -19

                 2 до 3 років -20

                 3 до 4 – 19

                   4 до 5років – 24

                   5 до 6 років -14

                   6 років- 13

На виконання листа Міністерства освіти і науки України від 17.12.2008 р. №1/9 –811 «Про здійснення соціально – педагогічного патронату», інструктивно – методичних листів від 27.08.2000 р. № 1/9- 352, від 04.10.2007 р., № 1/9 – 583 «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади» адміністрацією ЗДО розроблені заходи які включають:

-соціально−педагогічний патронат сімей, які мають дітей 5−6річного віку, котрі не відвідують дошкільний заклад;

-роз’яснення нормативних документів та ознайомлення з роботою закладу щодо охоплення дітей дошкільною освітою,

-складено план роботи з дітьми та батьками,

-батьків ознайомлено з режимом роботи педагогів − спеціалістів,

-надані консультації за запитом.

 XII. Система роботи закладу щодо попередження травматизму

Діяльність адміністрації спрямована на виховання в учасників освітнього процесу ЗДО якостей свідомого і обов’язкового виконання правил і норм безпечної поведінки в повсякденній діяльності і в умовах надзвичайної ситуації; формування навиків безпечної поведінки у різних нестандартних ситуаціях, формування знань про правила самозбереження, дорожнього руху, з протипожежної безпеки.

За звітний період не  зафіксовано випадки  травмування дитини під час освітньо процесу. В закладі ведеться робота щодо безпеки життєдіяльності працівників. Систематично видаються накази з охорони праці.

Для працюючих розроблені і видані на руки інструкції з охорони праці, технологічні та посадові інструкції, які зберігаються на робочих місцях. Для проведення роботи з дітьми  з проблем безпеки життєдіяльності, у вихователів є достатня кількість дидактичного матеріалу: демонстраційні картинки, дидактичні настільні ігри, добірки тематичної художньої літератури. Належна робота  з профілактики нещасних випадків проводиться під час занять у вигляді різноманітної освітньої роботи. Роботу з охорони праці, безпеки життєдіяльності у освітньому закладі можна вважати достатньою.

Кожен працівник  ЗДО проявляє турботу по створенню безпечних умов для перебування дітей як у приміщенні, так і на прогулянкових майданчиках. Вчасно відбувається усунення несправності устаткування, ремонт меблів та іншого обладнання.

Організація догляду за дітьми відбувається під постійним контролем адміністрації та медичного персоналу.

В розділі «Охорона праці і життєдіяльності дітей» були проведені спеціалістами тематичні консультації. Регулярно проводилися інструктажі з техніки безпеки. Також, вихователями усіх вікових груп планувалася і проводилася робота з дітьми для формування навичок безпеки життєдіяльності. Було поновлено плани евакуації. На нарадах при директорі ЗДО постійно були розглянуті питання щодо попередження дитячого травматизму; започаткована фонотека дидактичних ігор для кожної вікової групи, що сприяють закріпленню у дітей поведінки в екстремальних ситуаціях. У дитячому садку придбано аптечні марлеві пов’язки для дітей.  У батьківських куточках висвітлювалися такі теми: «Ваші діти повноправні громадяни України», «Обов’язки  дорослих щодо безпеки і захисту дітей», «Надання першої допомоги при нещасних випадках».

 XIII. Соціальний захист, збереження та зміцнення  здоров’я педагогічних працівників.

В Колективному договорі між адміністрацією та профспілковим комітетом є перелік посад працівників ЗДО, яким надається додаткова відпустка до 10 календарних днів окремим категоріям працюючих.

В Правилах внутрішнього трудового розпорядку є окремий розділ «Заохочення за успіхи у роботі», в якому визначені умови заохочення педагогічних працівників за сумлінне виконання посадових обов’язків та бездоганну працю (грошові премії та моральне заохочення).

В дошкільному закладі всі працівники сумлінно виконують свої обов’язки, працюють творчо, що є невід’ємною складовою успішного управління закладом.      

В закладі ведеться робота щодо безпеки життєдіяльності працівників.

 XIV. ПРОВЕДЕННЯ РОБОТИ ПО ЗВЕРНЕННЮ ГРОМАДЯН.

На виконання Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р., Указу Президента України № 700/2002 «Про додаткові заходи забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення», Інструкції з діловодства за зверненнями громадян, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 348, в дошкільному навчальному закладі проведено ряд заходів, а саме : заведені журнали обліку особистого прийому громадян, реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян.

За вересень – травень  2017/2018 навчальний рік кількість усних звернень склала 126  чоловік. Письмових зверннь не було.

XV. Робота по зміцненню матеріально - технічної бази ДНЗ

За 2017/2018 навчальний рік в ясла-садку за допомогою бюджетних коштів, благодійних внесків та спонсорської допомоги батьків була зміцнена матеріально-технічна база дошкільного закладу.

В закладі було здійснено наступні заходи:

- виконані роботи по заземленню  електром’ясорубки, бойлерів  у  пральні; в котельні на суму 2421гр, місцевий бюджет.

- проведено перезарядку 4 вогнегасників; на суму 273,82 м.б.

- придбано стіл для замісу тіста на суму 2.800,м.б.

- придбано тачку для поліпшення умов роботи двірника (спонсорська)

-огорожа (паркан) -80271 ,місцевий бюджет

-придбано лічильник-1530 м.б.

-спортивний ігровий майданчик-33900 м.б.

-ганок -.206653,66, районний бюджет

Постільна білизна, покривала -18198, м.б.

Морозильна камера- 6800 м.б.

Крісло офісне – 930, м.б.

Ноутбук- 7300, м.б.

Мишка-150, м.б.

Двері – 60014,29, м.б.,

Поточний ремонт електроплити -3938,40, м.б.

Вимірювач тиску-500, м.б.

За підтримки батьків та спонсорів:

Яс.група –косметичний ремонт групи та павільйону,придбано дитячі іграшки, канцелярію, дидактичний матеріал, м’які іграшки,

Середня група - зроблено косметичний ремонт приміщень групи, настелена  дерев’яна підлога  в альтанці на майданчику, придбано канцелярію, іграшки, дидактичний матеріал.

Старша група -  настелено підлогу в літній альтанці, зроблено косметичний ремонт в групі, придбано канцелярію, іграшки, дидактичний матеріал.

За допомогою спонсорів:

-стільці – 4125гр., голова СФГ «Восход», Пунгін Віктор Олександрович

-Холодильник- 3999,99,  голова СФГ «Восход» Пунгін В.О.

- Літня альтанка (навіс)- 5000,  голова СФГ «Восход» Пунгін В.О.

-Ламбрекени в муз/кімнату – 5800, Кузьмищенко Ігор Володимирович

- Порт’єри – 1345, Гаврилюк Ірина Володимирівна

- Тюль- 2000, Бондаренко Юрій Олександрович

- Ігровий куточок «Міккі»- 650гр, Худенко П.М.

-Гойдалка (качеля)-, дитяча машина -3.500  Котелевич Віталіна Вікторівна

-килимове покриття- 500гр., Гриньова Світлана

- Іграшки, вазони, -   600, Богомолова Вікторія

- покриття в умивальну кімнату- 500гр,. Станіславська Юлія

-Висаджено яблуневий сад випускниками 2017року

-досаджено нові саджанці троянд, Самойлович Ю.В.

-Гойдалка «Рибка» - 900гр., Таран Сергій Леонідович

-температурний градусник – 300гр,. Бондаренко Олександр Вікторович

- Пазли – 300гр,. Кузнецова Ірина Віталіївна

Дякую всім батькам, спонсорам за розуміння та співпрацю, ваша допомога неоціненна. Щасливе, радісне дитинство завжди було, є, і буде пріоритетом в нашій роботі.

       Ми маємо задовільну матеріально-технічну базу, наш заклад користується попитом серед батьків, колектив може і хоче працювати.

Питання, які потрібно  вирішувати  надалі:

-заміна тепломережі

-реконструкція каналізації

-витяжка в харчоблок

-кварцювальна лампа

- придбання дитячих ліжечок

-придбання проектора

-іграшки-модулі для дітей

-іграшки для дітей

- заміна килимових покриттів

-

- Ремонт спортивного залу, придбання підлогового покриття та спортивного обладнання

- Побілка та фарбування харчоблоку, складських приміщень,

- побілка та фарбування стін та сходин коридору

- Заміна ламп розжарювання у всіх групах на енергозберігаючі;

- ремонт санвузлів

-ремонт доріжок на подвір’ї

..     Адміністрація закладу створює працівникам всі умови  для плідної роботи. У цілому, робота колективу ясла-садка відмічається стабільністю та позитивною результативністю.

Пріоритетними напрямками виховної та освітньої діяльності  є екологічне виховання дошкільників та патріотичне. Діяльність педагогічного колективу спрямована на формування різнобічно розвиненої, духовно багатої, оптимістично та патріотично налаштованої особистості, підготовка її до органічного, безболісного входження в соціум.

        З метою розвитку індивідуальних нахилів, творчих здібностей дітей в ЗДО ясла-садку працює 2 гуртки на безоплатній основі, а саме:

*«Маленькі артисти», театралізована діяльність, керівник Салецька О.І.

* «Умілі ручки», образотворча діяльність, керівник Михайленко М.В.

Колектив  Подо-Калинівського ЗДО широко використовує проектні технології, що дає змогу урізноманітнювати освітній процес у закладі, зробити його цікавим для дітей, педагогів та батьків, які є повноправними учасникам освітнього процесу.

Враховуючи сучасні вимоги, стиль керівництва ЗДО демократичний, так як більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи, створюється такий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність підтримується. Директор ЗДО у роботі з працівниками дотримується партнерського стилю керівництва. Проблеми обговорюються й виробляються різні варіанти рішення, з них обирається більш оптимальний. Контроль здійснюється не заради пошуку винних , а заради позитивного кінцевого результату. Завдяки такому стилю керівництва у ЗДО залишається мінімум агресивності, наявне творче вирішення справ, створюються необхідні умови для самореалізації.

      Адміністрація та колектив нашого садочку разом з батьками наших вихованців докладають всіх зусиль для створення комфортної атмосфери і психологічного благополуччя усіх дітей,  а також до створення цікавих справ, які разом з дітьми придумують і реалізовують дорослі. Сподіваюсь, що в результаті співпраці усіх дорослих щоденне життя наших вихованців буде завжди цікавим, насиченим та радісним.

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь