Ювілейна громада
Херсонська область, Херсонський район

ЗВІТИ ПРО ВІДСТЕЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ РЕГУЛЯТОРНИХ АКТІВ

                                                                                                                                                                                                   

Звіт

про базове відстеження результативності   проекту рішення  Ювілейної сільської ради

 «Про затвердження Правил благоустрою території  населених пунктів  Ювілейної сільської ради Олешківського району Херсонської області «

 

1.Назва регуляторного акт

проект рішення  Ювілейної сільської ради «Про затвердження Правил благоустрою території  населених пунктів  Ювілейної сільської ради Олешківського району Херсонської області»

 

  1. Назва виконавця заходів з відстеження

 

 Виконавчий комітет Ювілейної сільської ради

 

  1. Цілі прийняття акту

 

 Цілями прийняття запропонованого регуляторного акту є:

 - забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя

 - належне утримання та раціональне використання територій населених пунктів;

 - захист довкілля;

- створення умов захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності, як людини так і суб’єктів господарювання середовища.

 

  1. Строк виконання заходів з відстеження

 

Базове відстеження результативності проекту регуляторного акту здійснювалося у період з 16 листопада 2020 року по 16 грудня 2020 року

 

5. Тип відстеження

 

Базове відстеження.

 

6. Методи одержання результатів відстеження

 

Статистичний

 

7.  Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

 

            Відстеження результативності  відбувалося шляхом аналізу статистичної інформації: - розмір надходжень до бюджету сільської територіальної громади, пов’язаних з дією акту; - рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основними положеннями акту;

- кількість порушень правил благоустрою та складених в результаті таких перевірок, адміністративних протоколів.

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності дії регуляторного акту

 

               Якісні показники результативності:

- значне поліпшення санітарного стану території сільської територіальної громади;

- підвищення рівня благоустрою;

- відповідальність суб’єктів господарювання та фізичних осіб за об’єкти благоустрою, розташовані на прилеглих територіях.

       Рівень поінформованості по Правилах благоустрою - високий. 

 

 9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення визначених цілей

 

          З прийняттям регуляторного акту -  сприятиме врегулюванню прав та обов’язків суб’єктів господарювання у сфері благоустрою,  дасть можливість забезпечити належним чином утримання об’єктів та елементів благоустрою у належному санітарному стані. 

 

 

 

10.Заходи, за допомогою яких будуть здійснюватися відстеження результативності регуляторного акту:

 

 Повторне  відстеження результативності  буде здійснюватись через рік з дня набрання чинності регуляторним актом.

 

 

 

Сільський голова                                                   Р.ПУСТОВОЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт

про базове відстеження результативності проекту рішення  Ювілейної сільської ради «Про  встановлення розміру ставок єдиного податку на  території

Ювілейної сільської ради»

 

  1. Вид та назва регуляторного акту

 

проект рішення Ювілейної  сільської ради «Про  встановлення розміру ставок єдиного податку на  території Ювілейної сільської ради»

 

  1. Назва виконавця заходів з відстеження

 

 Виконавчий комітет Ювілейної сільської ради.

 

  1. Цілі прийняття акту

 

 Цілями прийняття запропонованого регуляторного акту є:

 - своєчасне поповнення сільського бюджету;

- відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування при вирішенні питань щодо механізму справляння та порядок сплати єдиного податку;

- приведення рішень сільської ради у відповідність до норм вимог Податкового Кодексу України;

 - встановлення доцільних та обгрунтованих розмірів ставок єдиного податку з урахуванням рівня платоспроможності суб’єктів господарювання;

 - здійснення планування та прогнозування надходжень до бюджету

 

  1. Строк виконання заходів з відстеження

 

Базове відстеження результативності проекту регуляторного акту здійснювалося у період з 14 квітня 2021 року по 14 травня 2021 року

 

5. Тип відстеження

 

Базове відстеження.

 

6. Методи одержання результатів відстеження

 

Статистичний

 

7.  Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

 

Відстеження результативності здійснювалось шляхом аналізу офіційних соціологічних показників, які одержані в результаті опитування громадян, суб’єктів господарювання, їх об’єднань, шляхом збору пропозицій та зауважень протягом 30 днів з дати оприлюднення проекту регуляторного акту.

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акту

 

      З метою відстеження результативності дії цього регуляторного акту визначено наступні прогнозовані показники:

 

 

 

з/п

  Показники результативності

2019

2020

2021

Кількісні

1.

Розмір надходжень від фізичних осіб

 

503 000 грн

538 000 грн.

573000 грн

2.

Розмір надходжень від юридичних осіб

 

3598 000

4468 000

4468 000

Якісні ( у бальній системі)

1.

 

Рівень інформованості суб′єктів господарювання з основних положень акту

             

                    5

 

          5

 

 

 9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення визначених цілей

 

        Прийняття даного регуляторного акту дало можливість забезпечити виконання Ювілейною  сільською радою вимог та норм, визначених Податковим кодексом України, а саме:

 - прийняття рішень сільською радою про місцеві податки та збори;

- встановлення доцільних та обгрунтованих розмірів ставок єдиного податку з урахуванням рівня платоспроможності суб’єктів господарювання

 

 10.Заходи, за допомогою яких будуть здійснюватися відстеження результативності регуляторного акту:

 

 Повторне  відстеження результативності  буде здійснюватись через рік з дня набрання чинності регуляторним актом.

 

 

 

Сільський голова                                                   Р.ПУСТОВОЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт

про базове відстеження результативності  проекту рішення  Ювілейної  сільської ради «Про встановлення розміру ставок та пільг із сплати земельного податку на  території Ювілейної сільської ради»

 

1.Назва регуляторного акту 

 проект рішення Ювілейної  сільської ради « Про встановлення розміру ставок та пільг із сплати земельного податку на  території Ювілейної сільської ради»

 

 

2.Назва виконавця заходів з відстеження

 

 Виконавчий комітет Ювілейної сільської ради.

 

3.Цілі прийняття акту

 

Цілями прийняття запропонованого регуляторного акту є:

- забезпечення реалізації державної політики в податковій сфері, зокрема, виконання Податкового кодексу України;

- поповнення дохідної частини бюджету сільської територіальної громади для забезпечення реалізації місцевих програм;

- відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування при вирішенні питань щодо механізму справляння та порядок сплати земельного податку

 

4.Строк виконання заходів з відстеження

 

Базове відстеження результативності проекту регуляторного акту здійснювалося у період з 14 квітня 2021 року по 14 травня 2021 року

 

5. Тип відстеження

 

Базове відстеження.

 

6. Методи одержання результатів відстеження

 

Статистичний

 

7.  Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

 

Відстеження результативності здійснювалось шляхом аналізу офіційних соціологічних показників, які одержані в результаті опитування громадян, суб’єктів господарювання, їх об’єднань, шляхом збору пропозицій та зауважень протягом 30 днів з дати оприлюднення проекту регуляторного акту, а також використовувались наступні показники:

- сума надходжень до місцевого бюджету від сплати за землю;

- рівень поінформованості суб’єктів господарювання

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акту

 

      З метою відстеження результативності дії цього регуляторного акту визначено наступні прогнозовані показники:

 

 

Показники результативності

(назва показника)

Обсяг надходжень до сільського бюджету

                             (тис. грн)

земельний  податок

1471,243

орендна плата за землю

5885,819

 

7357,062

Рівень інформованості суб′єктів господарювання з основних положень акту,100%

 

 

                              100

 

 

 

 9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення визначених цілей

 

          За результатами аналізу надходжень земельного податку можна зробити висновок, що загалом спостерігається збільшення обсягів надходжень коштів до бюджету сільської територіальної громади. Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання - це приведення ставок земельного податку у відповідність до вимог чинного законодавства, а також до розміру, який не завдавав би шкоди інтересам суб’єктам господарської діяльності та надавав додаткові надходження в бюджет сільської територіальної громади. 

 

 

10.Заходи, за допомогою яких будуть здійснюватися відстеження результативності регуляторного акту:

 

 Повторне  відстеження результативності  буде здійснюватись через рік з дня набрання чинності регуляторним актом.

 

 

 

Сільський голова                                                   Р.ПУСТОВОЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт

про базове відстеження результативності  проекту рішення Ювілейної сільської ради «Про встановлення місцевих податків і зборів на території

 Ювілейної сільської ради»

 

 

1.Назва регуляторного акту 

 

проект рішення  Ювілейної  сільської ради «Про встановлення місцевих податків  і зборів

на території Ювілейної сільської ради »

 

2.Назва виконавця заходів з відстеження

 

 Виконавчий комітет Ювілейної сільської ради.

 

3.Цілі прийняття акту

 

Цілями прийняття запропонованого регуляторного акту є:

 - врегулювання місцевих податків і зборів на території  Ювілейної сільської ради відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Податкового кодексу України;

 - встановлення доцільних та обгрунтованих розмірів ставок місцевих податків і зборів відповідно до вимог Податкового кодексу України, які б враховували особливості території, інтереси громадян і платоспроможність об’єктів господарювання та дозволили б збільшити надходження до місцевого бюджету;

 - забезпечення додаткових надходжень до бюджету сільської територіальної громади від сплати місцевих податків;

- забезпечення максимальної прозорості та відкритості органів місцевого самоврядування; - вдосконалення відносин між сільською радою та суб’єктами господарювання, повязаними

з оподаткуванням місцевими податками.

 

4.Строк виконання заходів з відстеження:

 

Базове відстеження результативності проекту регуляторного акту здійснювалося у період з 14 квітня 2021 року по 14 травня 2021 року

 

5. Тип відстеження

 

Базове відстеження.

 

6. Методи одержання результатів відстеження

 

Статистичний

 

 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також спосіб одержання даних:

 

           Результативність відстежувалася шляхом аналізу чисельності платників податку та фактичних і прогнозних надходжень до бюджету сільської територіальної громади від сплати податків та зборів зокрема: податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, єдиного податку.

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності  акту

   

  З метою відстеження результативності дії цього регуляторного акту визначено наступні прогнозовані показники:

 

п/н

Назва показника

У разі прийняття рішення про місцеві податки та збори

Ставка, %

Очікуваний обсяг надходжень тис.грн.

1

Разом надходжень до місцевого бюджету, в тому числі:

Х

 80303,829

 

- Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

1

167,501 

 

- будівлі сільськогосподарського призначення

 

0,1

 98,241

 

- Плата за землю

(ставка земельного податку)

0,1

0,3

3

 490,414

 1471,243

73570,62

 

- Єдиний                                                  

 

               20

              4505,810

 

Рівень поінформованості суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акту, %

 

                         75

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

 

             За результатами аналізу надходжень податків та зборів можна зробити висновок, що загалом спостерігається збільшення обсягів надходжень коштів до бюджету сільської територіальної громади. Дія регуляторного акту сприятиме створенню стабільного прогнозованого клімату для здійснення підприємницької діяльності, забезпечить баланс інтересів суб’єктів господарювання та органів місцевого самоврядування. Аналіз звіту регуляторного акту свідчить про те, що даний проект рішення є актуальним для забезпечення надходження коштів до бюджету Ювілейної  сільської ради.

 

 

10.Заходи, за допомогою яких будуть здійснюватися відстеження результативності регуляторного акту:

 

 Повторне  відстеження результативності  буде здійснюватись через рік з дня набрання чинності регуляторним актом.

 

 

 

Сільський голова                                                   Р.ПУСТОВОЙ

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь