A A A K K K
для людей із порушенням зору
Ювілейна громада
Херсонська область, Херсонський район

Надання матеріальної допомоги відповідно до програми підтримки військовослужбовців Ювілейної сільської територіальної громади , які брали (беруть) участь в захисті України, їх сімей та члени сімей загиблих військовослужбовців на 2023 рік

Дата: 19.04.2023 18:10
Кількість переглядів: 339

ПРОГРАМА

 

 підтримки військовослужбовців   Ювілейної сільської територіальної громади, які брали  (беруть) участь в захисті України, їх  сімей та члени сімей загиблих військовослужбовців на 2023 рік

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

 

 

1.

Ініціатор розроблення Програми

Ювілейна військова адміністрація

2.

Дата, номер і назва нормативно-правового акта

 Закон України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”

3.

Розробник Програми

Виконавчий комітет Ювілейної сільської ради

4.

Відповідальний виконавець Програми

Виконавчий комітет Ювілейної сільської ради

5.

Учасники програми

Виконавчий комітет Ювілейної сільської ради, структурні підрозділи Ювілейної сільської ради, інші установи, організації та суб’єкти господарювання (за згодою) у відповідності до завдань Програми

6.

Терміни реалізації Програми

             2023 рік

7.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми (для комплексних  програм)

             Сільський бюджет

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, у тому числі:

1000,0 тис.грн.

1)

коштів міського бюджету

1000,0 тис.грн.

2)

коштів інших джерел

-

 

 

2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма

 

У зв’язку з проведенням  військових дій на території України та здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації постійно збільшується кількість осіб , які брали в ній участь, а також кількість членів їх сімей та сімей осіб, загиблих під час їх проведення.

На даний час існує ряд проблем, які потребують особливої уваги: визначення соціально-побутових потреб  військовослужбовців які брали та беруть участь у захисті України та членів їх сімей у Ювілейній територіальній громаді; налагодження співпраці з благодійними та волонтерськими організаціями для надання матеріальної допомоги, безоплатної правової допомоги , підвищення громадянської свідомості, вшанування жителів Ювілейної територіальної громади, які загинули під час захисту  України та надання допомоги членам їх сімей. Також існує потреба у забезпеченні більш якісного лікування жителів Ювілейної сільської територіальної громади, постраждалих під час проведення військових дій,  їх реабілітації та оздоровлення.

 

Прийняття Програми підтримки осіб, які брали (беруть) участь в захисті України та членів їх сімей  (далі – Програма) та залучення на її виконання  коштів з міського бюджету сприятиме вирішенню проблемних питань вищевказаних категорій населення  у  Ювілейній сільській територіальній громаді.

                 

                                   3. Визначення мети Програми

 

Метою Програми є створення сприятливих соціально-побутових, медичних умов для реалізації прав осіб, які брали (беруть) участь в захисті України та членів їх сімей у  Ювілейній сільській територіальній громаді.

Мета Програми відповідає пріоритетним напрямам розвитку територіальної громади.

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми

 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів сільського бюджету. Окрім цього, фінансування може здійснюватися за рахунок інших джерел, не  заборонених законодавством. Сума коштів на реалізацію Програми може коригуватися виходячи з фінансових можливостей бюджету.

З метою реалізації основних завдань Програми її учасники:

- здійснюватимуть організаційне та інформаційне забезпечення її виконання;

- сприятимуть соціальному захисту осіб сільської територіальної громади, які брали (беруть) участь в захисті України та  членів їх сімей, покращенню їх соціально-побутового та медичного обслуговування;

- сприятимуть підвищенню рівня життєзабезпечення осіб сільської територіальної громади, які брали (беруть)  участь в захисті України,  членів їх сімей та членів сімей осіб, загиблих під час їх проведення  шляхом надання натуральної та нецільової грошової допомоги.

       

         Одноразова грошова допомога виплачується  учасникам бойових дій, бійцям-добровольцям, військовозобов’язаним, яких було призвано на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за контрактом та брали або беруть безпосередньо участь в районах ведення бойових дій (забезпечені здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії з 24.02.2022р. та по теперішній час).здійснюється в розмірі 10,0 тис. грн.   на підставі рішення комісії створеної за розпорядженням начальника  Ювілейної військової адміністрації.

 

 

     Надання грошової допомоги військовозобов’язаному або одному із членів сім’ї військовозобов’язаного, якого було призвано на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за контрактом та який отримав поранення за ступенем тяжкості (тяжкі, середні, легкі) під час введення бойових дій (несення військової служби) в Україні здійснюється в розмірі  від 5,0 до 50,0 тис. грн.   на підставі рішення комісії створеної за розпорядженням начальника  Ювілейної військової адміністрації.

 

 

 

        Надання одноразової грошової допомоги сім’ям учасників бойових дій, бійців-добровольців, а також військовозобов’язаних, яких було призвано на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за контрактом, які загинули після 24.02.2022 року під час виконання бойового завдання здійснюється в розмірі  50,0 тис.грн  на підставі рішення комісії створеної розпорядження начальника  Ювілейної військової адміністрації.

 

 

 

 

5. Ресурсне забезпечення програми

тис. грн.

 

Обсяг коштів, що пропонується залучити на виконання програми

Етапи виконання програми

2023 рік

1

2

Обсяг ресурсів, всього,

у тому числі:

1000

Бюджет Ювілейної сільської ради

1000

кошти інших джерел

-

 

  

 

5. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

    

      Основним завданням Програми є покращення соціального захисту осіб, які брали (беруть) участь в захисті України та членів їх сімей у Ювілейній сільській територіальній громаді .

Виконання Програми дасть змогу:

- підвищити рівень соціального захисту, сприятиме вирішенню соціально-побутових питань осіб громади, які брали (беруть) участь в  захисті України та членів сімей осіб, загиблих військовослужбовців;

- забезпечувати лікування осіб Ювілейної сільської територіальної громади, які постраждали під час захисту України ;

-  покращити матеріальне становище  членів сімей осіб, загиблих під час захисту України.

          Виконання Програми надасть змогу покращити соціально-медичне обслуговування, покращити матеріальне становище членів сімей військовослужбовців , членів сімей осіб, загиблих під час захисту України, у Ювілейній сільській територіальній громаді.

 

 

   

 

 

6. Напрями діяльності та заходи програми

                                                                                                            тис. грн

з/п

Заходи

Фінансування програми, грн.

2023

Відповідальні виконавці

 1. Організаційно-правове забезпечення

1.1

Визначити соціально-побутові потреби осіб Ювілейної сільської територіальної громади, які брали (беруть) участь в захисті України , їх сімей та членів сімей осіб, загиблих під час його проведення 

не потребує фінансування

Виконавчий комітет Ювілейної сільської ради, структурні підрозділи Ювілейної сільської ради

2. Соціальна підтримка осіб Ювілейної сільської  територіальної  громади, які брали (беруть) участь в захисті України, членів їх сімей та сімей осіб, загиблих під час його проведення

2.1

Надання одноразової фінансової допомоги  учасникам бойових дій, бійцям-добровольцям,військовозобов’язаним, яких було призвано на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за контрактом та брали або беруть безпосередньо участь в районах ведення бойових дій (забезпечені здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії з 24.02.2022р. та по теперішній час).

 

500,00

Виконавчий комітет Ювілейної сільської ради

2.2

Надання одноразової фінансової допомоги військовозобов’язаному або одному із членів сім’ї військовозобов’язаного, якого було призвано на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за контрактом та який отримав поранення за ступенем тяжкості (тяжкі, середні, легкі) під час введення бойових дій (несення військової служби) в Україні

300,00

Виконавчий комітет Ювілейної сільської ради

2.3

 Надання матеріальної допомоги сім’ям учасників бойових дій , бійців-добровольців, а також військовозобов’язаних, яких було призвано на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за контрактом, які загинули після 24.02.2022 року під час виконання бойового завдання.

 

200,00

Виконавчий комітет Ювілейної сільської ради

 

Разом  

 

 

 

 

 

 7. Порядок реалізації заходів Програми

7.1Одноразова грошова допомога виплачується  учасникам бойових дій, бійцям-добровольцям, військовозобов’язаним, яких було призвано на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за контрактом та брали або беруть безпосередньо участь в районах ведення бойових дій (забезпечені здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії з 24.02.2022р. та по теперішній час).

Допомога надається при умові подачі наступних документів:

За відсутності довідки про безпосередню участь в районах ведення бойових дій після 24.02.2022 року по теперішній час до  заяви можуть додаватися інші підтверджуючі документи про перебування військовозобов’язаного в зоні бойових дій з подальшим розглядом на комісії з питань надання матеріальної грошової допомоги.

 

7.2.   Надання грошової допомоги військовозобов’язаному або одному із членів сім’ї військовозобов’язаного, якого було призвано на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за контрактом та який отримав поранення за ступенем тяжкості (тяжкі, середні, легкі) під час введення бойових дій (несення військової служби) в Україні.

Допомога призначається  при умові подачі наступних документів:

 • заяви про надання допомоги зі згодою на обробку  та використання  персональних даних;
 •  копія паспорта громадянина України , яка подає заяву або ІD-картки з підтверджуючим документом про місце проживання особи ;
 •  копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
 • Копія посвідчення, яке підтверджує статус учасника бойових дій або довідка про безпосередньо участь в районах ведення бойових дій після 24.02.2022 р. по теперішній час.
 • копії документів, що підтверджують родинні стосунки (свідоцтва про одруження, свідоцтва про народження);
 • реквізити рахунку банку, за якими здійснюється перерахування коштів.
 • копія медичного висновку лікаря або довідки про стан здоров’я військовозобов’язаного, якому надається допомога, довідка медичної установи про інвалідність та/або потребу в лікуванні (один із документів).
 • Розмір допомоги визначається за рішенням комісії з питань надання матеріальної грошової допомоги за ступенем тяжкості

 

7.3. Надання одноразової грошової допомоги сім’ям учасників бойових дій, бійців-добровольців, а також військовозобов’язаних, яких було призвано на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за контрактом, які загинули після 24.02.2022 року під час виконання бойового завдання.

Допомога надається при умові подачі наступних документів близького родича загиблого, а саме:

 •  заяви члена сім’ї загиблого (особи, яка здійснила поховання) про надання допомоги зі згодою на обробку  та використання  персональних даних;
 •  копія паспорта громадянина України , яка подає заяву або ІD-картки з підтверджуючим документом про місце проживання особи ;
 •  копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
 • копії довідки компетентного органу про безпосередню участь особи в ООС чи на особливий період, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України;
 • копія свідоцтва про смерть особи (з пред’явленням оригіналу) та документ, що підтверджує смерть;
 • копії документів, що підтверджують родинні стосунки (свідоцтва про одруження, свідоцтва про народження);
 •  реквізити рахунку банку, за якими здійснюється перерахування коштів.   
 • Акт підтвердження проживання без реєстрації учасника бойових дій, бійця-добровольця, військовозобов’язаного не менше 5 років на території Ювілейної сільської ради.

 

 

 

8. Особливі умови Програми

 

Фінансування Програми здійснюється в межах коштів, передбачених бюджетом Ювілейної сільської ради та може бути змінене (припинене). Виконавець не несе відповідальності за виконання заходів Програми, якщо особами, які звернулися за допомогою, подані неточні, неповні дані, необхідні для її реалізації або особи, що не звернулися зі зверненням про надання допомоги.

Ювілейна сільська рада оприлюднює рішення про затвердження Програми на офіційному сайті ради та не несе зобов’язання щодо особистого повідомлення осіб про дію Програми.

Відповідальність за неправдиве подання інформації несуть громадяни, які звернулися за допомогою, згідно чинного законодавства.

Допомога встановлюється відповідно до результатів розгляду на комісії з питань надання матеріальної допомоги. Відповідальність за неправдиве подання інформації несуть громадяни, які звернулися за допомогою, згідно чинного законодавства.


                                                                


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь